Svenska sällskapet för veterinär oftalmologi
Swedish society of veterinary ophthalmology

Om SSVO

SSVO har till syfte att: 

Främja utvecklingen av och utbildningen i veterinärmedicinsk oftalmologi.

SSVO har som mål att:

• Arbeta för vidareutbildning i oftalmologi.
• Sprida information om SSVO till såväl veterinärkåren som till allmänheten.
• Samarbeta nationellt med närstående discipliner.
• Samarbeta internationellt med intressegrupper inom veterinärmedicinsk oftalmologi.

Utbildning

SSVO är huvudman för ögonlysningsutbildningen. Utbildning för auktoriserad ögonlysare görs enligt fastställda krav och i samverkan med en handledare som är auktoriserad ögonlysare.

Möten

Varje vår (vanligtvis i mars) hålls ett årsmöte och i samband med det en kursdag om ögonsjukdomar. Årsmötet är obligatoriskt för panelmedlemmar och aspiranter.

På hösten hålls ett nordiskt ögonmöte, där de nordiska länderna även har föreningsmöten. Ett diabildsprov hålls för aspiranterna, där även aktiva ögonlysare får pröva sina kunskaper. Dessutom ordnas alltid en givande kurs. Sverige, Danmark, Norge och Finland turas om att hålla de nordiska mötena.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 400 kr. Kontakta styrelsen om du vill bli medlem i SSVO eller har frågor om vår verksamhet.

Styrelse

Ordförande

Fredrik Kjaerstad
Ulvsby Smådjursklinik
Bengtsbol 608
655 93 Karlstad

Vice ordförande

Erik Mörne
Möingegårdens Smådjursklinik
Tågarpsvägen 56
261 76 Asmundstorp

Sekreterare

Sophie Gäfvert
Evidensia Södra Djursjukhuset
Månskärsvägen 13
14175 Kungens Kurva

Kassör

Carina Åkesson
Anicura Kalmar Djursjukhus
Gasverksgatan 17
392 45 Kalmar

SSVO

Svenska sällskapet för veterinär oftalmologi. 
Ansvarig för hemsidan:
Måns Michanek

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.