Svenska sällskapet för veterinär oftalmologi
Swedish society of veterinary ophthalmology

Aspirantutbildning

Utbildning för auktoriserad ögonlysare

Om utbildningen

Hur blir man ögonlysare?

Man behöver genomgå en utbildning för att bli auktoriserad ögonlysare. Utbildningen görs enligt fastställda krav och i samverkan med en handledare som är auktoriserad ögonlysare. På vår hemsida finns alla ögonlysare listade.

Kraven för utbildningen fastställs av NEEC (se länkarna till höger). Fallen ska kontinuerligt journalföras och alla fall ska signeras av handledaren eller annan auktoriserad ögonlysare. 

Hur lång tid tar utbildningen?

Utbildningstiden varierar, normalt mellan 4-10 år, beroende på vilken möjlighet man har att satsa på utbildningen och att gå med ögonveterinärer på fall och ögonlysningar.

Hur går examen till?

Delexamen, diabildsprov, kan göras när man har kommit upp i 750 ögonfall. Diabildsprov erbjuds årligen på det Nordiska ögonmötet. Man anmäler sig då till NEEC- representanten inför mötet. När utbildningsplanen är fullgjord tar man kontakt med den svenska representanten i NEEC, nordiska ögonexaminationskommittén för examinationstid. Examinationen består av en skriftlig och en praktisk del.

Hur anmäler jag mig till utbildningen?

Om Du är intresserad av att anmäla er till utbildningen finns det mer information nedan. 

Aspirantansvarig

Marie Jury
Väsby Djursjukhus
Vilundavägen 30
194 34 Upplands Väsby
marie@vasbyvet.se

Ansvarig för aspirantregistret

Eline Rustad
Evidensia Djursjukhuset Göteborg
Ingeborgsgatan 6
41659 Göteborg
eline.rustad@gmail.com
eline.rustad@evidensia.se

NEEC-representant

Titti Sjödahl-Essén
Djursjukhuset Albano
Rinkebyvägen 21
182 36 Danderyd
titti.sjodahl@anicura.se

Anmälan till ögonlysarutbildningen

Vad krävs för att anmäla sig till utbildningen?

• En handledare som är auktoriserad ögonlysare
• Medlemsskap i SSVO (anmälningsblankett)
• Ansökan till aspirantutbildningen

Vilka krav finns under utbildningen?

• Medlemskap i SSVO. Medlemsavgift (för närvarande 400 kr) betalas för kalenderåret i januari.

• Betalning av den årliga aspirantavgiften (kalenderår) i januari. För närvarande 3000 kr

• Dokumentation av ögonlysningsfall tillsammans med din handledare, annan auktoriserad ögonlysare eller diplomate. 
Blankett för redovisning av undersökta fall finns här.

• Deltagande i SSVOs årsmöte.

• Dokumentation av kurser (se specifikation från NEEC)

• Att varje år i januari redovisa antal ögonlysningsfall, godkända kurser och mötesnärvaro till den ansvariga för aspirantregistret.

• Att alltid informera den ansvariga för aspirantregistret vid förändring av mailadress eller tjänstgöringsställe.

• Vid eventuella dispenser eller utbildningsuppehåll ska den ansvariga för aspirantregistret kontaktas.

• Hålla kontakt med övriga aspiranter, samverka i lokala utbildningsträffar.

Var skickar jag min anmälan?

Skicka din anmälan till aspirantansvarig. Följande information ska ingå i anmälan: 
• Namn
• Fullständig adress
• Mailadress
• Telefonnummer
• Arbetsplats
• Examensår

Vem vänder jag mig till vid frågor?

Har Du frågor är Du välkommen att kontakta aspirantsamordnaren eller SSVO:s styrelse.

SSVO

Svenska sällskapet för veterinär oftalmologi. 
Ansvarig för hemsidan:
Måns Michanek

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.