Svenska sällskapet för veterinär oftalmologi
Swedish society of veterinary ophthalmology

Ögonsjukdomar


SKK:s hemsida

På SKK:s webbsida kan du läsa om de olika krav som föreligger kring registrering av resultat av ögonundersökningar samt om de vanligaste ögonsjukdomarna. På webbsidan (Adnexa) finns även länkar till intressanta artiklar om hundars ögonhälsa. Länkarna till SKK finns till höger.

Scrolla ner för att se mer information om ett urval av ögonsjukdomar. 

Länkar

SKK – Ögonsjukdomar
SKK – Adnexa (området runt ögat)Ärftliga ögonsjukdomar del 1 (2/04)
Ärftliga ögonsjukdomar del 2 (3/04)
Ärftliga ögonsjukdomar del 3 (1/05)
Entropion (1/06)
Pannus, plasmom och erosiv dermatit (1/07)
Tårkanalsproblem (3/07)

Urval av ärftliga sjukdomar

Distichiasis

Felväxande ögonhår som kommer ut på ögonlockskanten innanför de normala ögonhåren. De kan irritera och skada hornhinnan. Det finns en ärftlig benägenhet att få problem med felväxande ögonhår.

Corneadystrofi

Grumlingar i hornhinnan (ofta bestående av fetter) som kan vara ärftliga.

Endoteldystrofi

Hornhinnans innersta hinna har blivit för tunn och släpper in vätska (ödem) i hornhinnan som blir grå. Denna sjukdom är ärftlig hos bostonterrier.

Glaskroppsframfall

Glaskroppen är en gelatinös vävnad som ligger bakom linsen och fyller ut bakre ögonkammaren. Glaskroppsvävnad kan falla fram igenom pupillen till främre ögonkammaren. Detta kan vara ett första tecken på att linsen kommer att lossna (luxera/subluxera) från sitt fäste.

Dag- och nattblindhet

Det finns två typer av synceller i näthinnan:
• Tappar som registrerar starkt ljus och färger
• Stavar som registrerar gråskalor i svagt ljus och mörker.
Om bara en typ av synceller i näthinnan är skadade, så ser djuret dåligt antingen på natten eller på dagen. Dessa sjukdomar går ej att se vid en ögonlysning, men det går att ställa diagnos med ERG-undersökning. Det finns en gentest (blodprov) för nattblindhet hos briard. 

Retinopati

Vid undersökning av ögonbotten hittar man ibland andra fel på näthinnan som inte är någon av ovan nämnda sjukdomar. Man sätter då diagnosen retinopati som betyder en sjuklig förändring i näthinnan. Det kan vara ärr efter inflammationer, defekter som inte liknar någon känd sjukdom eller nyupptäckta sjukdomar som ännu inte fått en specifik diagnos. Det finns retinopatier som är misstänkt ärftliga.

Glaukom

Vätsketrycket inne i ögat blir för högt och detta beror oftast på att avflödet i ögats kammarvinkel är dåligt. Näthinnan tål inte högt tryck och ögat kan därför bli blint. Glaukom hos hundar är mer svårbehandlat än hos människor och synen brukar ej kunna bevaras mer än 1 – 2 år med mediciner. 

Om trycket ligger för högt gör det ont och man kan behöva operera bort ögat om mediciner inte hjälper. Glaukom är ärftlig hos flera raser och drabbar då oftast båda ögonen men sällan samtidigt. 

Sjukdomen syns inte innan trycket har ökat så en vanlig ögonlysning ger inte diagnos. Undersökning av kammarvinkeln, gonioskopi, är inte heller någon säker metod för att förutsäga om hunden ska få glaukom. Inte heller rutinmässiga tryckmätningar gör att man upptäcker sjukdomen tidigt.

SSVO

Svenska sällskapet för veterinär oftalmologi. 
Ansvarig för hemsidan:
Måns Michanek

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.