Svenska sällskapet för veterinär oftalmologi
Swedish society of veterinary ophthalmology

SSVO

Svenska sällskapet för veterinär oftalmologi. 
Ansvarig för hemsidan:
Måns Michanek