Ögonlysning

Hur går en ögonlysning till?

När din hund eller katt ska ögonlysas måste den vara ID-märkt (öronmärkt eller chipmärkt). Du skall ha med dig stamtavlan så att veterinären kan kontrollera märkningen. Du får fylla i djurets identitet och ditt namn och din adress på ett intyg och med din namnunderskrift godkänna att undersökningsresultatet skickas till SKK. Där blir resultatet offentligt. Det är bra om Du tar med dig tidigare ögonlysningsresultat.

 

Ditt djur får ögondroppar som vidgar pupillen. Detta gör att pupillen inte drar ihop sig av ljuset från undersökningslamporna. Effekten kommer efter ca 20 min och kan sitta i 2 – 4 timmar så man bör undvika starkt solljus, som kan vara obehagligt så länge pupillen är stor.
När ögondropparna fått effekt utförs undersökningen i ett rum som är mörklagt. Veterinären tittar med minst två olika lampor. Ett indirekt oftalmoskop för att undersöka ögonbotten (näthinnan och synnerven), samt en spaltlampa för att undersöka linsen, hornhinnan och ögonlocken. Andra instrument som kan användas är direkt oftalmoskop, kammarvinkellins (gonioskopilins) och tryckmätare.

Oftast går undersökningen snabbt (djuret är stilla och lättundersökt) i andra fall tar det längre tid. Om din hund/katt är mycket rädd eller aggressiv kan den behöva ha munkorg. Det kan vara svårt att genomföra undersökningen om man tvingas ge lugnande medel. I ett fåtal fall går inte undersökningen att utföra. Att undersökas med spaltlampa och oftalmoskop gör inte ont, möjligtvis kan det starka ljuset vara lite obehagligt.
Djurens ögon kan se väldigt olika ut normalt och diagnoserna är ibland inte helt självklara. I vissa fall krävs ytterligare undersökning efter några månader.

Veterinären fyller i intyget och anger om djuret är fritt från sjukdom eller ej samt anger om förändringar som påvisats kan bedömas som ärftliga eller ej. Du får en kopia på intyget, veterinären behåller en kopia och originalet skickas in till SKK.

Många raser har krav på att föräldradjuren ögonspeglas innan de får användas i avel.
Raser behäftade med CEA lyses före 10 veckors ålder och sedan vid 1 års ålder. Pudlar ögonlyses efter 18 månaders ålder. Övriga raser lyses efter 1 års ålder.
Vad som gäller för just Din ras kan Du läsa om på Svenska Kennelklubbens hemsida.

Överklagan av ögonlysning:

Det händer att djurägare låter ögonlysa sin hund eller katt och inte är överens med den diagnos ögonlysande veterinär ger. De bokar då ofta en ny tid hos en annan ögonlysande veterinär och vill efter den undersökningen ha den först givna diagnosen struken i SKKs register. Det är inte möjligt om man inte har gjort en överklagan av den första diagnosen enligt förfarande i detta dokument.

DNA-test

Det finns flera gentest för ögonsjukdomar. Det är upp till dig som djurägare att kontakta sin rasklubb för att se om gentest är aktuellt. Även om provtagningen görs på djurklinik är det upp till djurägaren att ta med och fylla i relevanta blanketter.

Hitta ögonlysare nära dig