Välkommen till SSVO!

OM SSVO


SSVO är en förening för veterinärer och veterinärstuderande med intresse för ögonsjukdomar hos djur. I SSVO ingår “Ögonpanelen” som består av veterinärer som är speciellt utbildade och auktoriserade att diagnostisera ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt (s.k. ögonlysare).
Mer information om SSVO

Welcome to SSVO

SSVO – the Swedish Society of Veterinary Ophthalmology. This society includes “The Swedish Eye Panel” consisting of veterinarians who are specially qualified and authorized to diagnose inherited eye diseases in dogs and cats.

 

AKTUELLT


17-MAJ-2020

ECVO:s årsmöte på Rhodos har flyttats till 20-23 Maj 2021.
Mer information 

15-MAJ-2020

Basic science goes online!
Mer information

21-APRIL-2020

Nordiska Ögonmötet (2020) i Stavanger är inställt!

21-APRIL-2020

För att säkerställa kontinuiteten i styrelsen sitter ordförande Christopher Martinsen kvar som ordförande, Björn Ekesten finns med som adjungerad ledamot och Elisabeth Hansen har accepterat förfrågan från övriga i styrelsen att  sitta kvar ett extra år som sekreterare. Vi hoppas på detta sättet minska effekterna av pandemin på SSVO´s styrelses åtagande nu och framöver.

20-MARS-2020

Viktig information angående medlemsuppgifter/aspirantuppgifter: 

Ni som sedan tidigare är medlemmar ska ha fått ett mail med en mall som ska fyllas i och returneras. Nya medlemmar har dock inte fått den informationen, så hjälp gärna till att sprida den informationen!
Mallen finns här och skickas ifylld till Anna Arvill

16-MARS-2020: 

Årets kursdag och årsmöte på Nova Park, 27-28 mars, har ställts in under rådande omständigheter i samband med COVID-19-pandemin.
Mer information