Instrumentkurs 2024

Välkommen på instrumentkurs på Strömsholm 25-26:e januari 2024!

Kursen kommer att hållas på engelska

Innehåll:

Allmän ögonundersökning

Biomikroskopi

Oftalmoskopi

Gonioskopi

Normalvariation fundus 

Normalvariation lins och vitreus

Normalvariation iris

Hinderbana som metod för att utvärdera syn (om tid finns) 

 

Adress:

Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm 
Djursjukhusvägen 11
734 94 Strömsholm

 

Preliminärt schema: 

25/1: 9-17. Första timmen kommer att avhandla allmän ögonundersökning.

26/1: 9-16

 

Pris:

8500 kr + moms

Anmälan:

Anmälan görs helst senast 31 december 2023

Skicka anmälan till: mans.michanek@evidensia.se

Inkludera namn, mailadress, faktureringsadress och telefonnummer.

Information in English:
Welcome to the ophthalmic instrument course at Strömsholm 25-26 January 2024

The course will be held in English.

Content:

General ophthalmic examination

Biomicroscopy

Ophthalmoscopy

Gonioscopy

Normal variations of fundus

Normal variations of lens and vitreous

Normal variations of iris

Obstacle course assessment of vision (if time allows)


Address:

Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm 
Djursjukhusvägen 11
734 94 Strömsholm

Preliminary schedule: 

25/1: 9-17. The first hour will be about general examination of the eye

26/1: 9-16


Cost:

8500 SEK + VAT


Registration:

We prefer if you register before the 31:st of december 2023

Send your registration to: mans.michanek@evidensia.se

Include name, email address, billing address and telephone number.