Anmälan till aspirantutbildningen

Anmälan till aspirantutbildning för auktoriserad ögonlysare

SSVO är en intresseorganisation för veterinär oftalmologi. SSVO består av auktoriserade ögonlysare (panelmedlemmar), aspiranter och veterinärer med intresse av oftalmologi. Auktoriserade ögonlysare utför ögonundersökningar för Svenska Kennelklubbens hälsoprogram. Aspiranter är de veterinärer som påbörjat utbildningen till auktoriserad ögonlysare.

SSVO är huvudman för ögonlysarutbildningen. Examination utförs av NEEC (Nordic Eye Examination Committe). Aktuell svensk representant i NEEC ses här. 

Hur du anmäler dig till aspirantutbildning:

 1. Kontakta en auktoriserad ögonlysare och kom överens med hen om att vara din handledare. Lista på auktoriserade ögonlysare finns här. Skicka in din anmälan till SSVOs ansvariga för aspirantregistret. 
 2. I din ansökan ska namn, fullständig adress ,e-mailadress, telefonnummer och arbetsplats anges. Ange också examensår samt Steg I-examensår eller om du är under utbildning Steg I.
 3. Betala in medlemsavgift till SSVO (om du inte redan är medlem)samt årsavgiften som aspirant 3000: – till SSVO Plusgiro 19 75 12-7. Ange ditt namn i meddelandet så att kassören vet vem som betalat.

Krav under utbildningstiden:

 1. Vara medlem i SSVO. Medlemsavgift betalas för kalenderåret i januari.
 2. Betala den årliga aspirantavgiften (kalenderår) i januari. F. n. 3000: –
 3. Dokumentera dina ögonlysningsfall tillsammans med din handledare, annan auktoriserad ögonlysare eller diplomate. Blankett för redovisning av undersökta fall
 4. Delta i SSVOs årsmöte.
 5. Dokumentera dina 2 kurser.
 6. Varje år i januari redovisa antal ögonlysningsfall, godkända kurser och mötesnärvaro till den ansvariga för aspirantregistret.
 7. Alltid informera den ansvariga för aspirantregistret vid förändring av mail-adress ellertjänstgöringsställe.
 8. Information om utbildningen, blanketter, litteratur m.m. finns på https://www.ssvo.se
 9. Vid eventuella dispenser eller utbildningsuppehåll ska den ansvariga för aspirantregistret kontaktas.
 10. Hålla kontakt med övriga aspiranter, samverka i lokala utbildningsträffar.

Har Du frågor är Du välkommen att kontakta aspirantsamordnaren eller SSVO:s styrelse.