Om SSVO

SSVO har som mål att:

arbeta för vidareutbildning i oftalmologi.
sprida information om SSVO till såväl veterinärkåren som till allmänheten.
samarbeta nationellt med närstående discipliner.
samarbeta internationellt med intressegrupper inom veterinärmedicinsk oftalmologi.

Utbildning

SSVO är huvudman för ögonlysningsutbildningen. Utbildning för auktoriserad ögonlysare görs enligt fastställda krav och i samverkan med en handledare som är auktoriserad ögonlysare.

Aspirantutbildning för auktoriserad ögonlysare

SSVO har till syfte att:

främja utvecklingen av och utbildningen i veterinärmedicinsk oftalmologi.

Möten

Varje vår (vanligtvis i mars) hålls ett årsmöte och i samband med det en kursdag om ögonsjukdomar. Årsmötet är obligatoriskt för panelmedlemmar och aspiranter.
På hösten hålls ett nordiskt ögonmöte, där de nordiska länderna även har föreningsmöten. Ett diabildsprov hålls för aspiranterna, där även aktiva ögonlysare får pröva sina kunskaper. Dessutom ordnas alltid en givande kurs. Sverige, Danmark, Norge och Finland turas om att hålla de nordiska mötena.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 400 kr. Kontakta styrelsen om du vill bli medlem i SSVO eller har frågor om vår verksamhet.

Contact the board if you want to become a member or if you have questions about SSVO.

 

SSVO har ett bibliotek finansierat genom gåvor från medlemmarna och föreningen. Vem som är ansvarig står på vår medlemssida.

 

Har Du frågor är Du välkommen att kontakta SSVOs styrelse som finns aktuell på vår hemsida.