Medlemmar
VÄLKOMMEN till SSVO

- en förening för veterinärer och veterinärstuderande med intresse för ögonsjukdomar hos djur.
I SSVO ingår Ögonpanelen som består av veterinärer som är speciellt utbildade och auktoriserade att diagnostisera ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt (s.k. ögonlysare).

SSVO is the Swedish Society of Veterinary Ophthalmology. This society includes the Swedish Eye Panel consisting of veterinarians who are specially qualified and authorized to make diagnosis of inherited eye diseases in dogs and cats.

PROTOKOLL från årsmötet 2016
2016-04-21
finns på medlemssidan under "Protokoll".
Ny artikel finns på "Läsvärt".

ECVO-möte 19 - 22 maj 2016
2015-10-27
Budapest, Ungern

INFORMATION


NORDISKA MÖTET 25 - 27 augusti 2016
2015-11-18
Bergen, Norge.    INBJUDAN                  PROGRAM

GRATTIS
2016-02-18
till Elisabeth Winter Hansen, Kristine Bundgaard Kjellingbro, och Anna Boykova som klarat ögonexamen!


PROTOKOLL
2015-04-21
från SSVO:s föreningsmöte 151105 finns på medlemssidan under "Protokoll".
UPPDATERAT MEDLEMSREGISTER
2015-11-11
finns nu på medlemssidan.
Från NORDISKA MÖTET 2014
2014-11-11
Sammandrag av mötets innehåll finns på medlemssidan.
Senaste upplagan av Gelatt
2014-07-16
är nu inköpt till SSVO-biblioteket.

NY TITEL
2012-07-01
Den nya titeln "Auktoriserad ögonlysare" är nu godkänd i alla instanser.
LÖPSEDEL
SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR VETERINÄR OFTALMOLOGI

NEEC - Examination procedure
Common Nordic Education Program on Diagnostics of
Hereditary Diseases of the
Eye in Dogs and Cats relating
to Denmark, Finland, Norway
and Sweden
The GLOBE Nr 1 2016
Aspirantutbildning för
auktoriserad ögonlysare