Aspirantutbildning för auktoriserad ögonlysare

Aspiranter genomgår utbildning för auktoriserad ögonlysare enligt fastställda krav och i samverkan med en handledare som är auktoriserad ögonlysare. På vår hemsida finns alla ögonlysare listade, så att man kan se vem som finns i närheten. För att samla ögonfall måste man ta kontakt med de som ögonlyser. Man får räkna med att behöva göra fler än 1000 ögonlysningar för att få ihop de kvalitativa fallen. 200 fall kan lysas med en utländsk ögonveterinär. Fallen ska kontinuerligt journalföras. Alla fall ska signeras av handledaren. Utbildningstiden varierar, normalt mellan 4-10 år, beroende på vilken möjlighet man har att satsa på utbildningen och att gå med ögonveterinärer på fall och lysningar.
Delexamen, diabildsprov, kan göras när man har kommit upp i 750 ögonfall. Diabildsprov erbjuds årligen på det Nordiska ögonmötet. Man anmäler sig då till NEEC- representanten inför mötet. När utbildningsplanen är fullgjord tar man kontakt med den svenska representanten i NEEC, nordiska ögonexaminationskommittén för examinationstid.

 

Anmälningsblankett för medlemskap i SSVO

Anmälan till aspirantutbildning för auktoriserad ögonlysare

Aspirantansvarig

Marie Jury
Väsby Djursjukhus
Vilundavägen 30
194 34 Upplands Väsby
marie@vasbyvet.se

Ansvarig för aspirantregistret

Eline Rustad
Evidensia Djursjukhuset Göteborg
Ingeborgsgatan 6
41659 Göteborg

NEEC-representant

Titti Sjödahl-Essén
Djursjukhuset Albano
Rinkebyvägen 21
182 36 Danderyd
titti.sjodahl@anicura.se


Blanketter och övrig information