Aspirantutbildning för auktoriserad ögonlysare

Aspiranter genomgår utbildning för auktoriserad ögonlysare enligt fastställda krav och i samverkan med en handledare som är auktoriserad ögonlysare. På vår hemsida finns alla ögonlysare listade, så att man kan se vem som finns i närheten. För att samla ögonfall måste man ta kontakt med de som ögonlyser. Man får räkna med att behöva göra fler än 1000 ögonlysningar för att få ihop de kvalitativa fallen. 200 fall kan lysas med en utländsk ögonveterinär. Fallen ska kontinuerligt journalföras. Alla fall ska signeras av handledaren. Utbildningstiden varierar, normalt mellan 4-10 år, beroende på vilken möjlighet man har att satsa på utbildningen och att gå med ögonveterinärer på fall och lysningar.
Delexamen, diabildsprov, kan göras när man har kommit upp i 750 ögonfall. Diabildsprov erbjuds årligen på det Nordiska ögonmötet. Man anmäler sig då till NEEC- representanten inför mötet. När utbildningsplanen är fullgjord tar man kontakt med den svenska representanten i NEEC, nordiska ögonexaminationskommittén för examinationstid.

Här nedanför finns länkar till mer information samt blanketter som behövs.

Information om ögonlysningsutbildningen.

Klicka på länken här ovanför för att se en PowerPoint-presentation.

Aspirantträff på Strömsholm 2016 .