SSVO

Berit Wallin Håkansson Ärftliga ögonsjukdomar del 1 (2/04) Ärftliga ögonsjukdomar del 2 (3/04) Ärftliga ögonsjukdomar del 3 (1/05) Entropion (1/06) Pannus, plasmom och erosiv dermatit (1/07) Tårkanalsproblem (3/07) Ovanstående artiklar återfinns i Doggy Rapport 2004 - 2007 Kritiska styrpunkter - Avel mot bättre ögon A Frameshift Mutation in Golden Retriever Dogs with Progressive Retinal Atrophy Endorses SLC4A3 as a Candidate Gene for Human Retinal Degenerations A novel mutation in TTC8 is associated with progressive retinal atrophy in the golden retriever
Berit Wallin Håkansson Ärftliga ögonsjukdomar del 1 (2/04) Ärftliga ögonsjukdomar del 2 (3/04) Ärftliga ögonsjukdomar del 3 (1/05) Entropion (1/06) Pannus, plasmom och erosiv dermatit (1/07) Tårkanalsproblem (3/07) Ovanstående artiklar återfinns i Doggy Rapport 2004 - 2007 Kritiska styrpunkter - Avel mot bättre ögon A Frameshift Mutation in Golden Retriever Dogs with Progressive Retinal Atrophy Endorses SLC4A3 as a Candidate Gene for Human Retinal Degenerations A novel mutation in TTC8 is associated with progressive retinal atrophy in the golden retriever

SSVO