Årsmöte 2020

Då återbetalningstiden har gått ut hos Nova Park kommer de att fakturera de anmälda mötesdeltagarna för övernattning och dagpengar.

Uppmaning till alla som har bokat att ta kontakt med Nova park för att lämna de uppgifter som behövs för fakturering. Föreningen står för kostnad av möteslokaler.

Då det är svårt att förutsäga hur smittläget kommer att vara framöver måste styrelsen återkomma om det går att genomföra ett årsmöte till hösten eller om det måste utsättas till 2021.

 

Ordförande Christopher Martinsen har accepterat att sitta kvar fram till att nytt årsmöte går att arrangeras och nyval går att genomföras.

 

Med vänlig hälsning Styrelsen i SSVO